keurmerk-veilig-ondernemen-kvo-b.jpeg
Veiligheid

KVO certificaat opnieuw behaald!

23 november 2023

Met trots mogen we mededelen dat bedrijventerrein Aviation Valley opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft behaald!

De recente audit, uitgevoerd door Kiwa en in samenwerking met de KVO-werkgroep bestaande uit de politie, brandweer, Marechaussee, gemeente Beek, Intergarde, Parkmanagement en lokale ondernemers, bevestigt dat wij gezamenlijk blijven investeren in een veilige en prettige werkomgeving.

Vorige week hebben we de resultaten van de veiligheidsenquête besproken en we delen graag met jullie dat voor de komende drie jaar een nieuw plan van aanpak is opgesteld. Dit plan richt zich op vijf belangrijke thema’s:

  • Verkeersveiligheid: We streven naar een optimalisatie van de verkeerssituatie op en rondom de bedrijventerreinen, met specifieke aandacht voor de parkeerproblematiek rondom vrachtwagens.
  • Overlast: Ons doel is het minimaliseren van overlastfactoren zoals vervuiling, rondhangen en parkeeroverlast.
  • Beheer en Onderhoud: Door gezamenlijke inspanningen willen we de terreinen goed onderhouden en beheerd houden, maar tegelijkertijd ook aantrekkelijk maken voor de biodiversiteit.
  • Brandveiligheid: We blijven bijeenkomsten en voorlichting geven om de brandveiligheid in en rondom bedrijfspanden optimaal te houden.
  • Samenwerking: We streven naar een representatieve vertegenwoordiging van ondernemers binnen de werkgroep. Er moeten minimaal 5 ondernemers verdeeld over het terrein structureel aanwezig zijn bij de KVO werkgroep.

Samen blijven we ons actief inzetten om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen. Met jullie betrokkenheid en samenwerking kunnen we deze doelstellingen verwezenlijken en ons bedrijventerrein nog veiliger maken.

Wij kijken weer uit naar een succesvolle samenwerking in de komende periode. Samen maken we Aviation Valley een veiligere plek om te ondernemen!