Schermafbeelding 2022-07-01 142121.png

Aviation Valley: samen voor jouw bedrijf!

01 juli 2022

Aviation Valley wil zijn leden actiever betrekken. Daartoe heeft het bestuur van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) met adviseur Martijn Kagenaar een communicatiestrategie ontwikkeld. Kagenaar sprak daarvoor met ondernemers en hield enkele workshops met het bestuur. Op 29 juni presenteerde hij het resultaat aan geïnteresseerde leden. De visie, missie en ambitie van Aviation Valley worden voortaan samengevat in de propositie: ‘Samen voor jouw bedrijf’.

Uit de interviews bleek dat de naam Aviation Valley nog onbekend is, en de relevantie onduidelijk. Daarom gaan we onze bekendheid vergroten en duidelijk maken wat we als BIZ voor ondernemers op Aviation Valley doen. Dat doen we door beter zichtbaar te worden voor iedereen die werkt op of rond Maastricht Airport. Daarnaast gaan we ons direct wenden tot personen die in de deelnemende organisaties verantwoordelijk zijn voor onze kernthema’s Duurzaamheid, Veiligheid, Bereikbaarheid en Communicatie (de problem owners).

Hoe vergroten we onze zichtbaarheid?

Hoe vergroten we onze relevantie?

We inventariseren bij alle organisaties wie verantwoordelijk is voor welk kernthema (bv. BHV’er of Duurzaamheidsmanager). Met deze problem owners gaan we actief communiceren zodat zij op basis van hun expertise specifieke input kunnen geven. Zo vertalen we onze generieke kernthema’s naar concrete projecten.

Wil jij meedoen aan ‘Samen voor jouw bedrijf?’

Ben jij binnen je bedrijf verantwoordelijk voor een van de kernthema’s: Duurzaamheid, Veiligheid, Bereikbaarheid of Communicatie? Mail dan naar info@aviationvalley.nl